TECHNIKUM od roku szkolnego 2017_2018

technik pojazdów samochodowych

technik mechatronik

 technik logistyk

 technik spedytor

 technik mechanik

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik motocyklowy

kierowca mechanik2kierowca-mechanik