Andrzej Gora

mgr Andrzej Góra - dyrektor

mgr Agnieszka Bielec - wicedyrektor ds. wychowawczych

mgr inż. Maksymilian Zieliński - wicedyrektor ds pedagogicznych

mgr inż. Zofia Ogorzały - kierownik warsztatów szkolnych

      

mgr inż. Zdzisław Hajduga - zastępca kierownika warsztatów szkolnych