Wykaz podręczników do kształcenia w klasach pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia będzie podany w sierpniu