Technik mechatronik 311410

            KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowanydo wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.03.Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemówmechatronicznych:

a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jak i organizowania i kierowania małymi zespołami pracowników. W klasie trzeciej i czwartej odbywasz  praktykę zawodową (280 godzin).

Po ukończeniu technikum, zdobyte umiejętności i wiedza zawodowa oraz  matematyczno-przyrodnicza  dają Ci  solidny fundament do dalszego  kształcenia na studiach wyższych na kierunkach  mechanicznych, elektryczno-elektronicznych,  dających tytuł inżyniera.

 

Attachments:
Download this file (technik-mechatronik.pdf)technik-mechatronik.pdf[ ]448 kB