Regulaminy rekrutacji

Terminarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

logo 65

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej I Stopnia dla pracowników młodocianych

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej I Stopnia dla młodzieży

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej II Stopnia dla abs. Szkoły Branżowej I Stopnia - forma zaoczna

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Technikum dla młodzieży

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

film_2011

IMG 20170830 073443 HDR2

film_2013

PICT0003

Kartingi_2017

Zawody kartingowe1

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

W trakcie 3-letniej nauki w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jesteś przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji 

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

 • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

Kształcenie ogólne (j. polski, j. obcy, matematyka itd. zgodnie z planem nauczania) realizowane jest w szkole w ramach zajęć lekcyjnych w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu w każdej klasie.

W ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w szkole, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy określającego wymiar godzin pracowników młodocianych oraz wymaganiami podstawy programowej, kształcenia w tym zawodzie.

Dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne (2 lub 3 dni).

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne przygotowanie w zakresie przepisów ruchu drogowego na prawo jazdy kategorii B. 

ŚCIEŻKA ROZWOJOWA

Po ukończeniu SBIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika pojazdu samochodowego 311513 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości.

Do wniosku składanego przy rekrutacji należy dołączyć:

 • umowę pracy zawartą z pracodawcą branży motoryzacyjnej, obejmującej wybrany zawód przez kandydata.
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii B.

Skierowanie do lekarza wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

kartka wielkanocna 2021

harmonogram praktyk zawodowych

ZPB przedłużenie certyfikatu

lider bezpieczeństwa1

20180409 105924w

dyplom

DyplomPCK