Regulaminy rekrutacji

Terminarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

logo 65

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej I Stopnia dla pracowników młodocianych

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej I Stopnia dla młodzieży

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej II Stopnia dla abs. Szkoły Branżowej I Stopnia - forma zaoczna

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Technikum dla młodzieży

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

film_2011

IMG 20170830 073443 HDR2

film_2013

PICT0003

Kartingi_2017

Zawody kartingowe1

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

W trakcie 3-letniej nauki w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jesteś przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji 

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

 • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

Kształcenie ogólne (j. polski, j. obcy, matematyka itd. zgodnie z planem nauczania) realizowane jest w szkole w ramach zajęć lekcyjnych w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu w każdej klasie.

W ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w szkole, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy określającego wymiar godzin pracowników młodocianych oraz wymaganiami podstawy programowej, kształcenia w tym zawodzie.

Dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne (2 lub 3 dni).

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne przygotowanie w zakresie przepisów ruchu drogowego na prawo jazdy kategorii B. 

ŚCIEŻKA ROZWOJOWA

Po ukończeniu SBIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika pojazdu samochodowego 311513 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości.

Do wniosku składanego przy rekrutacji należy dołączyć:

 • umowę pracy zawartą z pracodawcą branży motoryzacyjnej, obejmującej wybrany zawód przez kandydata.
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii B.

Skierowanie do lekarza wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

ZPB przedłużenie certyfikatu

lider bezpieczeństwa1

20180409 105924w

dyplom

DyplomPCK