Kronika wydarzeń

IMG 7832

13 października w Zespole Szkół Samochodowych świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

W związku z pandemią akademia odbyła się w rygorze sanitarnym, wzięli w niej udział przedstawiciele nauczycieli,  pracowników administracyjnych szkoły i poszczególnych klas. W części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor Andrzej Góra, który złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie w tych  trudnych czasach. Pan dyrektor Andrzej Góra w swoim wystąpieniu odniósł się do historii powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej. Podkreślił rolę nauczycieli w historii naszego kraju. Następnie głos zabrała Pani Monika Salamon przedstawicielka Rady Rodziców. W trakcie spotkania wręczono nauczycielom nagrody. Dyrektor pogratulował   Pani Iwonie Stein, która otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza i wręczył  podziękowanie dla Pana Grzegorza Ledzińskiego od dyrektora CKZ. Na zakończenie Rafał Klimczak przedstawił nowy skład Samorządu Uczniowskiego i podziękował za dotychczasową współpracę.