IMG 7391

W dniu 17.02.2020 odbyły się w naszej szkole eliminacje (etap szkolny) XXI edycji Olimpiady Techniki Samochodowej. Udział wzięło 35 uczniów.

Zwycięzcami okazali się:

  1. Młynarczyk Kacper klasa IV B TS
  2. Kokot Dominik klasa IV B TS
  3. Fujak Adam klasa III A TS

Olimpiada jest organizowana przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz czasopismo Auto Moto Serwis. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Finaliści i laureaci Olimpiady Techniki Samochodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Rywalizacja wyłoni również Samochodową Szkołę Roku – placówkę, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów (z II i III etapu).

Półfinał odbędzie się  14 marca na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej .W trakcie zmagań przyszli adepci zawodu będą oceniani z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Uczniowie będą rozwiązywać test składający się z 40 pytań.

Najlepszych dziesięciu uczestników zmierzy się z zadaniami finałowymi w III etapie, który odbędzie się 16 maja 2020 r. w siedzibie firmy Robert Bosch. Finaliści będą musieli wykonać dwa zadania praktyczne z zakresu diagnozowania i naprawy pojazdów.

Autor: T. Kapturkiewicz