Kronika wydarzeń

logo 65

IMG 6967

Stało się już tradycją, że w ostatni dzień przed przerwą świąteczną,

uczniowie,  nauczyciele i  pracownicy szkoły spotykają się przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem. W tym roku szkolnym ten wyjątkowy dzień przypadał 20 grudnia 2019 r.Uczniowie poszczególnych oddziałów zorganizowali wigilie klasowe z wychowawcami i opiekunami warsztatowymi. Natomiast o godzinie 9.30 w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie wigilijne. W klimat świąteczny wprowadził nas  program artystyczny przygotowany przez samorząd uczniowski. Program wzbogacony został występem grupy kolędniczej w wykonaniu uczniów z klasy 2 B. Harcerze przekazali na ręce  dyrektora Andrzeja Góry betlejemskie światełko pokoju, następnie dyrektor złożył uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Najlepsze życzenia przekazała także przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Salamon i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Rafał Klimczak.

Autor: A. Koział-Ogorzałek

dyplom

DyplomPCK