Kronika wydarzeń

logo 65

IMG 3010

Gromadzone kilka lat, ciągle modernizowane i udoskonalane,  a także i te nowe…

makiety, plakaty, przy tym osiągnięcia uczniów…o tym wszystkim można było dowiedzieć się dziś w świetlicy szkolnej. Wszystkie działania zaplanowane „na ostatni guzik” , idealnie zorganizowane doczekały się realizacji zgodnie z ideą logistycznego zarządzania przedsięwzięcie. W godzinach 8.00-14.00 czternaście klas technikum odwiedziło wystawę logistyków i spedytorów, którą uroczyście otwarł wicedyrektor mgr inż. Maksymilian Zieliński.  Tematem przewodnim tego wydarzenia odbywającego się w myśl III Festiwalu Logistyki była logistyka miejska. Na wstępie zaprezentowano film tematyczny zrealizowany przez naszych uczniów, kolejnym etapem było oglądanie eksponatów i prac uczniów oraz twórcza dyskusja. Uczniowie z klasy IVD (technik logistyk) z pasją opowiadali o swoich pracach i sukcesach zarażając tym innych. Czynili to z wielkim oddaniem i z wielką satysfakcją. Nad całością działań czuwał zespół nauczycieli w składzie: mgr Beata Floryan, mgr inż. Dariusz Smolarski, mgr Agata Łoś, mgr Wojciech Fatuła. Patronat główny nad wydarzeniem objęły: Stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka”, firma „ZETTRANSPORT” oraz firma „IBCS Poland”.

Autor: D. Smolarski

dyplom

DyplomPCK