Kronika wydarzeń

logo 65

3B

Projekt pt. Niepodległa Zdrowa i Piękna prowadzony przez Fundację

Promocji Zdrowia „Mariposa”, współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Województwa Małopolskiego. Celem podejmowanego zadania jest przeprowadzenie wśród młodzieży akcji mającej na celu promowanie zdrowia, walkę z uzależnieniami oraz ograniczenie zjawisk patologicznych. Wśród młodzieży szkół Nowego Sącza prowadzone są warsztaty promujące zdrowy tryb życia, wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień. Uczestnicy poznają na nich zagrożenia z jakimi mogą się spotkać jak również sposoby radzenia sobie z nimi. Wspólnie przedstawiają przykłady uzależnień, zachowań patologicznych oraz ich negatywny wpływ na życie. Zajęcia prowadzone są przez osoby o wykształceniu medycznym, pedagogicznym. W każdej ze szkół, zostały utworzone i powołane do działania trzyosobowe zespoły liderów, których celem jest promowanie życia bez uzależnień i niwelowanie patologicznych zachowań. Liderzy z każdej szkoły przygotowują się do konkursu z zakresu tematyki projektu. Projekt wypełnia ważną lukę, gdyż mimo, że wszystkie instytucje pracujące z młodzieżą mają w swym statucie zapisy o przeciwdziałaniu uzależnieniom i kształtowanie odpowiednich postaw tolerancji i szacunku, to w praktyce działania te ograniczają się do rozwiązywania doraźnych problemów, najczęściej agresji fizycznej. Brak jednak rzetelnych działań obejmujących różne obszary patologii, ukazujących jej mechanizmy, długofalowe skutki, zmuszających do praktycznego działania. Projekt zatem znakomicie wpisuje się w działania statutowe i profilaktyczne każdej szkoły. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają do walki z uzależnieniami i zachowaniami patologicznymi co będzie miało wymierny wpływ na spadek liczby osób sięgających po używki i generujących zachowania patologiczne.

Autor: B. Leśniak

dyplom

DyplomPCK