Kronika wydarzeń

Świadectwa dojrzałości i informacja o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane tegorocznym maturzystom przez wychowawców w dniu 4 lipca 2019 roku o godzinie 10.00. Wykaz sal jest podany w gablocie na I piętrze. Dla absolwentów w/w dokumenty do odbioru znajdują się w sekretariacie młodzieżowym.