Kronika wydarzeń

logo 65

IMG 6058

12 czerwca 2019 r. po raz pierwszy w Zespole Szkół Samochodowych odbyły się

zawody kartingowe „Śladami Roberta Kubicy – Małopolska Międzyszkolna Liga Kartingowa”.

Plac przed „Samochodówką” zamienił się w wielki  tor wyścigowy, na którym rywalizację podjęły drużyny ze szkół średnich z Nowego Sącza, Limanowej i Krakowa. Organizatorem byli nauczyciele przedmiotów  zawodowych  oraz Stowarzyszenie Sądecka Samochodówka. Patronat nad imprezą objęła Fundacja „Za kółkiem” reprezentowana przez pana Roberta Barysa. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Koordynatorem zawodów i odpowiedzialnym za sprzęt kartingowy był  pan Lucjan Gustak, koordynatorem obsługi toru był pan Marek Rzaski, koordynatorem służby porządkowej był pan Grzegorz Ledziński, koordynatorem sekcji obsługi zawodników był pan Stanisław Kunicki. Za pomiar czasu odpowiadał pan Jarosław Adamczyk i pan Karol Podmański. Sędziom głównym był Dariusz Krupa . Zawody otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych pan Andrzej Góra.

W rywalizacji brali udział drużyny: Zespołu Szkół Samochodowych z Nowego Sącza, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej i CKP z Krakowa. Każda drużyna zgodnie z regulaminem wystawiła pięciu zawodników.

Samochodówkę reprezentowali: Adam Szyszka z klasy 2 fm Kacper Gumulak i Grzegorz Stasianek z klasy II B oraz  Łukasz Myjak i Kamil Kulig  z klasy IIA .

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, natomiast laureaci I-III miejsca w klasyfikacji indywidualnej oraz I miejsca w klasyfikacji zespołowej  otrzymali statuetki. Nagrody wręczył Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych pan Andrzej Góra.

Wyniki Zawodów:

Rywalizacja indywidualna:

1 miejsce: Adrian Dziurdzia z CKP w Krakowie

2 miejsce: Adam Szyszka z Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu

3 miejsce: Adrian Sędzik z CKP w Krakowie

Rywalizacja drużynowa:

W klasyfikacji zespołowej przyznano nagrodę tylko za 1 miejsce otrzymała ją drużyna sądeckiej „Samochodówki”.

W ramach turnieju kartingowego „Śladami Roberta Kubicy – Małopolska Międzyszkolna Liga Kartingowa” zawodnicy ponownie będą rywalizować na torach w Krakowie i w Limanowej.

Autor: L. Guśtak

dyplom

DyplomPCK