logo 2019

31 maja 2019 roku w Zespole Szkół Samochodowych odbędzie się

w myśl idei  II Festiwalu Logistyki, Konkurs Logistyczny dedykowany dla wszystkich uczniów kształcących się w zawodach: Technik Logistyk i Technik Spedytor. W zawodach wezmą udział wszyscy uczniowie klas: ID, IE, IIDE, IIIDE, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali na I okres ocenę minimum dostateczną z każdego przedmiotu zawodowego.

Uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz literaturą             - dostępne na stronie internetowej szkoły: (http://www.zss-ns.internetdsl.pl; https://www.facebook.com/zssnowysacz)

Informacje organizacyjne:

I ETAP- Eliminacje klasowe

 1. Prosimy uczestników o przybycie 31 maja na godzinę 8.30 do świetlicy szkolnej.
 1. Konkurs rozpocznie się o godzinie 8.45 i będzie odbywał się według przewidzianych regulaminem zasad. Uczniowie zwolnieni będą z lekcji na czas konkursu, po zakończeniu eliminacji uczniowie wracają na zajęcia; ewentualne wcześniejsze zajęcia realizują zgodnie z planem. Pozostali uczniowie z wspomnianych klas, nieuczestniczący w konkursie realizują zajęcia według normalnych zasad.
 2. Prosimy o przyjście w strojach galowych.
 1. Należy zabrać ze sobą długopis oraz ołówek.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych podczas trwania konkursu.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone do pięciu dni od momentu przeprowadzenia konkursu i zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.
 4. Ewentualna dogrywka odbędzie się 7 czerwca o godzinie 8.00 w sali S3 i będzie trwać 45 minut; wyniki zostaną ogłoszone o godzinie 9.30.

II ETAP – Finał

 1. Prosimy uczestników (finalistów) o przybycie 7 czerwca na godzinę 9.45 do sali S3.
 2. Eliminacje finałowe rozpoczną się o godzinie 10.00 i będą odbywać się według przewidzianych regulaminem zasad. Uczestnicy finałowych rozgrywek będą zwolnieni w tym dniu z całości zajęć lekcyjnych.
 3. Prosimy o przyjście w strojach galowych.
 4. Należy zabrać ze sobą długopis oraz ołówek.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu eliminacji finałowych i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Więcej informacji można zasięgnąć u organizatorów:

- mgr inż. Dariusz Smolarski – przewodniczący Komitetu Konkursowego

- mgr Beata Floryan – zastępca przewodniczącego Komitetu Konkursowego

- Mariusz Gurgul – członek Komitetu Konkursowego

 - Damian Dulak – członek Komitetu Konkursowego

 - Zbigniew Chruślicki – członek Komitetu Konkursowego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA….