Kartingi 2019

Dyrekcja Zespół Szkół Samochodowych i nauczyciele Zespołu

Przedmiotów Samochodowo-Logistyczno-Spedycyjnych zapraszają na kolejną już  imprezę pod nazwą 
„II MISTRZOSTWA NOWEGO SĄCZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KARTINGU O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W NOWYM SĄCZU”.

Termin zawodów: 04 czerwca 2019 roku (wtorek) od godziny 9.00 do 15.00.(termin alternatywny 06 czerwca 2019)

Miejsce zawodów: parking przy Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Uczestnicy zawodów: zespoły – przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowy Sącz.

Zawody wspiera jako współorganizator Stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka” oraz wiele instytucji m.in. Stowarzyszenie „Grupa 4x4”, Automobilklub Podkarpacki, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. Prezydent Miasta Nowy Sącz objął honorowym patronatem nasze zawody. Organizując niniejsze zawody pragniemy nawiązać do chlubnych tradycji kartingowych naszej szkoły. Chcemy przyczynić się także do popularyzacji sportu i turystyki motorowej, nawiązywać właściwe relacje między zmotoryzowanymi a społecznością lokalną, podnosić poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promować Nowy Sącz.