Kronika wydarzeń

3

W naszej szkole odbyły się prelekcje odnośnie krwiodawstwa z udziałem

Honorowych Zasłużonych Dawców krwi - rekordzistą Polski w ilości oddanej krwi – Panem Andrzejem Lisem (Starosądecki Klub HDK) oraz Panem kapitanem Dariuszem Cieślą (Komenda Miejska Straży Pożarnej w Nowym Sączu). Podczas spotkania uczniowie z klasy 2M oraz 3M poznali kilka ciekawostek dotyczących krwiodawstwa, mieli szansę na zadawanie pytań oraz otrzymali gadżety promujące krwiodawstwo. Spotkanie zostało zorganizowane przez p. Grzegorza Ledzińskiego i p. Ewę Zielińską.

Autor: G. Ledziński