Kronika wydarzeń

20190130 121310

Punktualnie w środowe  południe, na rynku w Nowym Sączu rozległy się

dźwięki poloneza i na płytę przed ratuszem tanecznym krokiem ruszyło w parach tysiąc dziewięćset uczniów. Największego poloneza w mieście zatańczyli młodzi ludzie z 12 szkół ponadgimnazalnych publicznych i niepublicznych z terenu miasta. Wśród nich tańczyła młodzież Samochodówki.

W tanecznym korowodzie udział wzięli dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta: Małgorzata Belska z Wydziału Edukacji i Wychowania oraz dr Marcin Poręba z Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury. Były też życzenia "połamania pióra".