Kronika wydarzeń

logo 65

 IMG 5183

Tradycyjnie jak co roku, w ostatni dzień nauki przed przerwą świąteczną

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły spotykają się przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem. Uczniowie poszczególnych oddziałów zorganizowali wigilie klasowe z wychowawcami i opiekunami warsztatowymi. Natomiast o godzinie 9.30 w świetlicy szkolnej rozpoczęło się  spotkanie wigilijne. W klimat świąteczny wprowadził nas program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 3B i 3DE. Ksiądz Andrzej Szaraj odczytał fragment Ewangelii. Młodzież przekazała dyrektorowi betlejemskie światełko pokoju, następnie dyrektor Andrzej Góra złożył uczniom, nauczycielom i nauczycielom emerytom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Najlepsze życzenia przekazał także przewodniczący Rady Rodziców i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Tekst i wybór zdjęć: A. Koział Ogorzałek

dyplom

DyplomPCK