Kronika wydarzeń

logo 65

20181113 094926

Uczniowie klasy IIIB wzięli 13.11 udział w zajęciach

organizowanych przez Dział Profilaktyki i Uzależnień Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu pt. " Odpowiedzialny kierowca to trzeźwy kierowca" oraz "Zachowania ryzykowne młodzieży a wykluczenie społeczne". Celem projektu było pokazanie jakie są konsekwencje dla osób, które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu, a tym samym stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz życia i zdrowia innych. Zajęcia prowadzili psycholog terapii uzależnień oraz pedagog. Warsztaty będą kontynuowane na następnym spotkaniu w grudniu i zakończą się certyfikatem dla każdego uczestnika.

dyplom

DyplomPCK