Kronika wydarzeń

logo 65

owt

Dnia 19 października odbyła się 45 Olimpiada Wiedzy Technicznej, której uczestnikami byli

jak co roku przedstawicieli klas technikum z naszej szkoły.

Olimpiada Wiedzy Technicznej została po raz pierwszy rozegrana w 1974 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 sierpnia 1974 roku.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną.
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

            W tym roku do rywalizacji przystąpiło 6 uczniów z klas trzecich i czwartych technikum. Z ich relacji, bezpośrednio po zakończeniu etapu szkolnego wynika, że zadania przed nimi stawiane nie należały do łatwych i wymuszały konieczność głębokiego zastanowienia się oraz sprawności w stosowaniu wiedzy z zakresu dziedzin mechaniczno – elektrycznych.

            Mamy nadzieję, że ktoś z naszych przedstawicieli zakwalifikuje się do kolejnego etapu , życzymy powodzenia !

Opracował: B. Leśniak

dyplom

DyplomPCK