Kronika wydarzeń
  1. Egzamin maturalny poprawkowy w sierpniu 2019 r. zarówno pisemny jak i ustny dla absolwentów, którzy złożyli oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego zostanie przeprowadzony w naszej szkole.
  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
  3. Terminy egzaminu:
    • Egzamin pisemny w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00. Na egzamin nalezy się zgłosić na godz. 8.30
    • Egzamin ustny w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 9.30
  4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w dniu 11 września br. w sekretariacie szkoły.
  5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Świadectwa dojrzałości i informacja o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane tegorocznym maturzystom przez wychowawców w dniu 4 lipca 2019 roku o godzinie 10.00. Wykaz sal jest podany w gablocie na I piętrze. Dla absolwentów w/w dokumenty do odbioru znajdują się w sekretariacie młodzieżowym.

zakonczenie roku komunikat

62166933 1271169853047174 5027899500807585792 n

Pierwsza szkolna debata oksfordzka została zorganizowana w ramach

IMG 6058

12 czerwca 2019 r. po raz pierwszy w Zespole Szkół Samochodowych odbyły się