Kronika wydarzeń

logo 65

27034C42 E629 441A AD73 11166A6A0C53

Wczoraj nasi uczniowie z klasy 4M Albert Jurkowski, Kamil Gwiżdż oraz 3M Piotr Klag, Maksymilian Klimek wzięli udział

w pierwszej edycji Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej, który odbył się 14 marca w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

Turniej był okazją dla uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy w zawodzie Technik Mechatronik. Z pewnością przysłuży się rozwojowi własnych umiejętności, doskonalenia się i poszukiwania nowych wyzwań edukacyjno-praktycznych w zakresie zawodu Technik Mechatronik.

Celem Turnieju było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm oraz osobami z przemysłu.

Również dla opiekunów naukowych uczniów ( w naszym  wypadku; mgr inż. Bartłomiej Leśniak) Turniej był okazją do  nawiązania nowych kontaktów, zacieśnianiu współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy szkolnictwem zawodowym a wiodącymi uczelniami w Krakowie (AGH).

Równolegle z Turniejem odbyły się Warsztaty mechatroniczne, na których prezentowano najnowsze rozwiązania z dziedziny mechatroniki i automatyki.

W konkury stanęło 52 uczniów w większości z krakowski techników ale i województwa  małopolskiego i śląskiego. Zawodnicy pracowali nad zadaniami teoretycznymi a następnie dziesięciu najlepszych przeszło do ścisłego finału i części praktycznej. Część ta okazała się bardzo trudną. Uczniowie musieli zaprogramować w języku „drabinkowym” sterownik PLC odpowiedzialny za ruch chwytaka do selekcji przedmiotów.

Ostatecznie nasz przedstawiciel Albert Jurkowski uplasował się na szóstym miejscu. Należy nadmienić, że maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosiła 40, a różnica pomiędzy pierwszym a „naszym” wynikiem wynosiła zaledwie 3,04 pkt – GRATULUJEMY !!!

dyplom

DyplomPCK