Kronika wydarzeń

OTS logo

Wczoraj odbyły się w naszej szkole eliminacje (etap szkolny) XIX edycji Olimpiady Techniki Samochodowej.

Olimpiada jest organizowana przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz czasopismo Auto Moto Serwis. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Finaliści i laureaci Olimpiady Techniki Samochodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Rywalizacja wyłoni również Samochodową Szkołę Roku – placówkę, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów (z II i III etapu).

Półfinał odbędzie się  17 marca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej .W trakcie zmagań przyszli adepci zawodu będą oceniani z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Uczniowie będą rozwiązywać test składający się z 40 pytań.

Najlepszych dziesięciu uczestników zmierzy się z zadaniami finałowymi w III etapie, który odbędzie się 12 maja 2018 r. w siedzibie firmy Bosch. Finaliści będą musieli wykonać dwa zadania praktyczne z zakresu diagnozowania i naprawy pojazdów.

 Do II etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie z Technikum, którzy będą reprezentować naszą szkołę:

1. Pyrdoł Łukasz - 3A

2. Młynarczyk Kacper - 2B

3. Bednarski Konrad- 3A

ZPB przedłużenie certyfikatu