Kronika wydarzeń

IMG 3142

Prawie ponad 80 uczniów naszej szkoły włączyło się w akcję Serce-Sercu koordynowaną od 2013 roku przez nauczycieli: Ewę Zielińską i Grzegorza Ledzińskiego.

Codziennie łącznie z dniami wolnymi od zajęć przez najbliższe dni uczniowie pod opieką Grzegorza Ledzińskiego zbierają w sklepach żywność dla osób ubogich.  Jest to dobra "praktyczna lekcja wychowawcza" ucząca bezinteresownej pomocy człowiekowi potrzebującemu.