IMG 20171130 095434

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi oraz Szkolne Koło PCK zorganizowało 30 listopada w naszej szkole prelekcję promującą humanitarną ideę honorowego oddawania krwi.

Krwiodastwo jako propozycja ważnej postawy w dorosłym życiu to temat wykładu jaki wygłosił p. M. Chełmecki prezes Miejskiego Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu.Bardzo ciekawe świadectwo dał również p. J. Faberski, który honorowo oddał już 60 litrów krwi.Spotkanie zorganizowała p. Iwona Stein.