Kronika wydarzeń

DSC03797

W dniu 8 listopada 2017 r. w Krakowie w Sali Teatralnej przy ul. Ujastek 1, gdzie obecnie mieści się siedziba Małopolskiego Kuratorium Oświaty, odbyła się niezwykle ważna w życiu każdej szkoły średniej uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którym zostało przyznane Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczniem Zespołu Szkół Samochodowych, który otrzymał z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty – pani Barbary Nowak to zaszczytne wyróżnienie jest Mariusz Gurgul – uczeń klasy II D Technikum, który w zeszłym roku szkolnym legitymował się najwyższą średnią ocen w Technikum: 5,0 oraz wzorowym zachowaniem.Całość uroczystości została niezwykle ubarwiona występem chóru ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach pn. „Bez batuty”, który od wielu lat osiąga liczne sukcesy.

DSC03791