Kronika wydarzeń

W dniu 19 października 2017 na wytyczonym na bocznym boisku torze do jazdy wózkami kartingowymi odbyły się eliminacje zawodów kartingowych o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. 

 Cel – wyłonić mistrza „Samochodówki” w jeździe tym „małym bolidem”.Impreza wpisuje się w cykl „Sport przeciw przemocy”, które koordynuje mgr Jacek Kmiecik.  Każda klasa 2 i 3 zgłosiła po dwóch kandydatów do zawodów. W dniu wczorajszym przez kilka godzin odbywały się eliminacje drugiego stopnia polegające na jeździe wózkiem na czas. Wyłoniono w ten sposób uczestników finału. Przejazdom towarzyszył ogromny doping i emocje.

Wyniki finału (czas przejazdu toru):

Miejsce1              Guśtak Michał                                                 IIIA           22,54 s

Miejsce 2             Pajor Sławomir                                               IIIB            22,56 s

Miejsce 3             Filipowicz Przemysław                                    IIIA            22,94 s

Miejsce 4             Kuzak Mateusz                                               IIM           23,05 s

Miejsce 5             Tomasik Adrian                                              3f              23,06 s

Miejsce 6             Klimek Maksymilian                                         IIIM          23,19 s

      Puchar za najbardziej efektowny przejazd zdobył Pajor Sławomir

 Wszyscy uczestniczący w finale otrzymali drobne nagrody rzeczowe. Nagrody w postaci dyplomów i medali oraz statuetkę ufundował Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Rada Rodziców, natomiast puchar za najbardziej efektowny przejazd jak również nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca ufundowało Stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka”.

Pierwsza edycja tych zawodów doszła do skutku dzięki pasji, z jaką działają nauczyciele kształcenia zawodowego mgr inż. Lucjan Guśtak, mgr inż. Marek Rzaski, mgr inż. Karol Podmański, mgr inż. Stanisław Kunicki. To oni kontynuują chlubne tradycje sekcji kartingowej, która działała przed laty w naszej szkole. Obecnie sekcja posiada 4 wózki kartingowe i liczy 18 członków rekrutowanych z uczniowskiej braci szkolnej.  W przygotowaniu „maszyn” oprócz nauczycieli czynnie uczestniczą uczniowie naszej szkoły członkowie sekcji kartingowej. Ich wspólna działalność to dziesiątki godzin pracy, czynności modernizacyjnych, naprawczych, w które wkładają całe swoje serce i najczęściej wolny czas. Pierwsze wózki to stare karty, które w zasadzie należało odbudować od podstaw. Remont kapitalny prowadzili często z zaangażowaniem własnych środków pieniężnych. Kolejne dwa zostały zakupione ze środków Rady Rodziców ZSS a częściowo powstałego w 2016 roku stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”. Pomocą w wytyczeniu toru jazdy służy jak zawsze mgr inż. Marek Rzaski.

Mamy nadzieję, że zapach benzyny, spalin i odgłos kartów będzie cyklicznie obecny w kalendarzu imprez „Samochodówki” bo „jeśli nie my to kto?”. 

mgr inż. Jerzy Liber