Kronika wydarzeń

logo 65

IMAG0133 Kopiowanie

9 września 2017 r. w hotelu Litwiński w Tęgoborzy odbyła się konferencjapt.: „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM – SYTUACJA POLSKIEGO TRANSPORTU W ŚWIETLE NOWYCH I PROJEKTOWANYCH REGULACJI PRAWNYCH W UE”.

W spotkaniu wzięli udział właściciele firm transportowych, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, oraz władz lokalnych. My również mieliśmy możliwość przedstawić jako jedyna szkoła swoją ofertę uczestnikom konferencji. Dzięki uprzejmości pana Piotra Litwińskiego (członka Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”) wystawiliśmy stoisko promujące szkołęi stowarzyszenie. Na stoisku byli uczniowie szkoły, nauczyciel oraz Zarząd, którzy udzielali informacji o szkole, kierunkach kształcenia oraz zadaniach Stowarzyszenia. Promowaliśmy szkołę i stowarzyszenie w telewizji (program "Na osi"), w kontaktach z prasą, z władzami samorządowymi (nie tylko lokalnymi), z przedstawicielami ministerstwa itp. Udany dzień, mnóstwo kontaktów, wrażeń i satysfakcji. W trakcie konferencji odbyło się również podsumowanie Turnieju Małopolski Mistrz Kierownicy. Na zakończenie uroczyście wręczono wiele odznaczeń państwowych branżowych, natomiast pan Piotr Litwiński w swoim przemówieniu podkreślał wielokrotnie zasługi naszej szkoły w kształceniu kadr dla transportu nie tylko  Sądecczyzny ale również krajowego. Zauważył również ogromną rolę organizacji wspierających szkołę tym Stowarzyszenia Sądecka Samochodówka i gorąco zachęcał do czynnego w nich działania dla dobra uczniów i szkoły.

dyplom

DyplomPCK