Kronika wydarzeń

IMG 4174k

W piątek, 31  sierpnia Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Samochodowych pożegnało odchodzącą na emeryturę

wieloletnią nauczycielkę matematyki - Panią mgr Aleksandrę Zaczyk. Uroczystość pożegnania, to chwile wielkich wzruszeń, podziękowań, życzeń, które w imieniu społeczności szkolnej  złożył dyrektor szkoły Pan Andrzej Góra, oraz wicedyrektor Pani Agnieszka Bielec, wicedyrektor Pan Maksymilian Zieliński, kierownik warsztatów Pani Zofia Ogorzały i nauczyciele z poszczególnych komisji. Warto podkreślić, że Pani Aleksandra Zaczyk nauczycielem jest od 37 lat,  a w naszej szkole pracowała 28 lat .

Dziękujemy !!!.