Kronika wydarzeń

IMG 20180605 123648 HDRk

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Samochodowych  została podpisana umowa o współpracy

pomiędzy  firmą  LITWIŃSKI - Transport - Sprzęt – Budownictwo Spółka z o.o.  a Zespołem Szkół Samochodowych w zakresie kształcenia  uczniów w zawodzie kierowca mechanik.  W zakresie umowy uczniowie  Szkoły Branżowej I Stopnia  będą realizować część zajęć edukacyjnych „Obsługa i naprawa środków transportowych” oraz zajęcia z kwalifikacji wstępnej: 16 godzin jazdy indywidualnej „zajęć praktycznych w ruchu drogowym” i 4 godziny jazdy indywidualnej „zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych” w ramach bloku programowego C1, C zgodnie z zakresem tematycznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.