Kronika wydarzeń

IMG 3075k

W tym roku przypada 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To druga na świecie, a pierwsza w Europie ustawa

zasadnicza, którą uchwalono na Sejmie Czteroletnim w 1791 r. Ustalała ona podstawy ustroju nowożytnego w Polsce, a przede wszystkim była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze.Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie z klasy I M pod opieką wychowawczyni Marii Fałowskiej przygotowali część artystyczną. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego, uczniowie przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku, wyjaśnili, dlaczego jest to tak ważny dzień dla naszego kraju. Uroczystość wzbogaciły wiersze i pieśni patriotyczne.

Tekst i zdjęcia: A. Koział-Ogorzałek

ZPB przedłużenie certyfikatu