Kronika wydarzeń

logo 65

IMG 2934k

To już koniec nauki w szkole średniej. Teraz przed maturzystami jeden z najważniejszych

egzaminów w życiu – matura.W piątek 27 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych.Dyrektor Szkoły Andrzej Góra gratulował absolwentom zdania egzaminów zawodowych i  ukończenia szkoły, co jest przepustką do dorosłego życia.  Życzył im powodzenia na egzaminach maturalnych, i  jak najlepszych wyborów życiowych, zaprosił ich również  do szkoły za 10 czy 20 lat na spotkanie absolwentów. Przewodniczący Rady Rodziców Sławomir Rutkowski dziękował nauczycielom za trud nauczania i wychowania młodzieży oraz gratulował uczniom i życzył powodzenia na egzaminach.Następnie wręczono nagrody książkowe i dyplomy uczniom z najwyższą średnią w nauce, 100 proc frekwencją oraz sportowcom i laureatom szkolnych konkursów. Głos zabrał również absolwent  klasy IV B Michał Król. Podziękował dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom za wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość. Część artystyczną przygotowała klasa IV DE i IIIM.

Tekst i zdjęcia: A. Koział-Ogorzałek

 

dyplom

DyplomPCK