Kronika wydarzeń

logo 65

IMG 2633k

W poniedziałek 16 kwietnia uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach

na temat praw i obowiązków dzieci i młodzieży wg „Konwencji o prawach dziecka”. Młodzież zapoznała się ze swoimi podstawowymi prawami, pośród których możemy wyróżnić prawo do: życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, nauki, ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Zajęcia prowadziła pani Barbara Kalisz, Rzecznik Praw Dziecka z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu. W spotkaniu brali udział uczniowie z klasy 1M, 1b i 1 DE.

Tekst i zdjęcia: A. Koział-Ogorzałek

dyplom

DyplomPCK