Harmonogram zebrań klasy 1 Skan 20200917

Dla absolwentów Technikum nr 8 w Zespole Szkół Samochodowych, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się  8 września 2020 roku o godzinie 14.00 w budynku szkoły w  następujących salach:

Matematyka – sala 45 (świetlica szkolna),

Język polski – sala SW 2,

Język angielski – sala 216,

Język rosyjski – sala S4

Na egzamin należy zgłosić się pod wyznaczoną salę na godzinę 13.30.

Podczas przeprowadzania egzaminu obowiązują takie same zasady sanitarno-epidemiologiczne, jak w czerwcu tzn. absolwenci:

  • wchodzą do budynku szkoły w maseczkach/przyłbicach zakrywających nos i usta,
  • dezynfekują ręce przy wejściach do budynku szkoły,
  • zachowują bezpieczną odległość, co najmniej 1,5 m,
  • nie gromadzą się np. na parkingu szkoły.