Rada Szkoły

film_2011

IMG 20170830 073443 HDR2

film_2013

PICT0003

Kartingi_2017

Zawody kartingowe1

Skład Rady Szkoły

Grzegorz Ledziński - przewodniczący

Ewa Zielińska – zastępca przewodniczącego/sekretarz

Sławomir Rutkowski – zastępca przewodniczącego (rodzic ucznia z klasy 3M)

Łukasz Pałka – członek zarządu, uczeń z klasy 3D

Karol Podmański - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Łukasz Wójcik (rodzic ucznia z klasy 2 M)

Grzegorz Ormiański - uczeń z klasy 2A

Andrzej Jabłoński - uczeń z klasy 3M

Rodzic..........

Regulamin Rady Szkoły