Projekt ZPB

film_2011

IMG 20170830 073443 HDR2

film_2013

PICT0003

Kartingi_2017

Zawody kartingowe1

PROGRAM: ZINTEGROWANA POLITYKA     BEZPIECZEŃSTWA   PROJEKT: SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO  

W czerwcu 2009 r. nasza Szkoła – jako pierwsza szkoła ponadgimnazjalna w Nowym Sączu - zgłosiła swój akces uczestnictwa w realizacji założeń projektu: Szkoły Promującej Bezpieczeństwo w ramach programu: Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Patronatem nad powyższym przedsięwzięciem sprawuje Małopolska Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie, natomiast koordynatorem projektu jest aspirant sztabowy – Beata Frőhlich. By przygotować naszą szkołę do audytu, czyli wnikliwej oceny stopnia realizacji zadań projektu, podjęte zostały działania:

I.   Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli – IX 2009 r.

II.  Powołanie Zespołu współpracującego przy realizacji założeń projektu.

III.  Analiza wyników ankiet diagnozujących poziom   bezpieczeństwa w Zespole Szkół Samochodowych – X 2009 r.

IV.   Przekazanie wychowawcom klas informacji o wynikach ankiet w celu zapoznania z nimi uczniów (tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy) oraz ich rodzicom (zebrania rodzicielskie).

V.    Przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w  szkole oraz jej najbliższej okolicy – X 2009 r.

VI.   Spotkanie informacyjne dotyczące procedur uzyskiwania certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo oraz zaproszenie do współpracy partnerów zewnętrznych – X 2009 r.

VII.  Opracowanie założeń planu działań i realizacji zadań podjętych w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na lata 2009 – 2012.

VIII. Skierowanie do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Wniosku o przyznanie Certyfikatu: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo – XII 2009 r.

IX. Realizacja zadań zawartych w planie działań.