mechanik motocyklowy

Mechanik  motocyklowy 723107

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania, użytkowania, naprawiania motocykli oraz uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia motocykli w zakresie kategorii A1 (motocykle o mocy nieprzekraczającej 11 kW i pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 ccm i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg ). Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych i serwisach motocyklowych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania silnika, układów i osprzętu elektroniczno-elektrycznego motocykli. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy motocyklem w zakresie kategorii A1 prawa jazdy), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii A1. Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

K1 -  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych (MG.23),

  • Masz możliwość uzyskania tytułu technika pojazdów samochodowych, po zdaniu egzaminu z kwalifikacjii M43-Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych i uzyskaniu świadectwa ukończenia Liceum

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi kształcącemu w tym zawodzie prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

-         stacjach obsługi motocykli,

-         przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,

-         salonach sprzedaży motocykli i instytucjach zajmujących się obrotem częściami motocyklowymi,

-         przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,

-         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

-         przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.

W Branżowej Szkole I Stopnia nie ustala się minimum punktowego. O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas decyduje liczba uzyskanych punktów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

ZPB przedłużenie certyfikatu