elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności oceniania stanu technicznego i naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych oraz prowadzenia pojazdów samochodowych. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania osprzętu elektroniczno-elektrycznego pojazdów samochodowych oraz obsługowo-naprawcze, w które wyposażone są serwisy samochodów osobowych. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej). Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

K2 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12).

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.

Po ukończeniu BSIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w ramach kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez naszą szkołę.

Masz możliwość uzyskania:

  • tytułu technika pojazdów samochodowych, po zdaniu egzaminu z kwalifikacjii M43-Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych i uzyskaniu świadectwa ukończenia Liceum

W Branżowej Szkole I Stopnia nie ustala się minimum punktowego. O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas decyduje liczba uzyskanych punktów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

ZPB przedłużenie certyfikatu