Regulaminy rekrutacji
Najlepszy wśród mechaników samochodowych

Terminarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

wykaz podręczników

logo 65

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej I Stopnia dla pracowników młodocianych

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej I Stopnia dla młodzieży

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej II Stopnia dla abs. Szkoły Branżowej I Stopnia - forma zaoczna

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Oferta edukacyjna Technikum dla młodzieży

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

film_2011

IMG 20170830 073443 HDR2

film_2013

PICT0003

Kartingi_2017

Zawody kartingowe1

Technik pojazdów samochodowych 311513

W szkole mogą kontynuować naukę absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje:

 • MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,

oraz absolwenci byłej Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie

W trakcie 2-letniej nauki w szkole w systemie zaocznym (zajęcia będą się odbywać w piątek po południu i w sobotę) będziesz się kształcił w zakresie kwalifikacji

MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych..

Lakiernik samochodowy (713203)

Lakiernik samochodowy to zawód o charakterze usługowym. Podstawowe zadania: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych.

W celu realizacji tych zadań podejmuje się wykonania następujących czynności: przygotowuje powierzchnie z zastosowaniem odpowiednio dobranych narzędzi i przyrządów oraz środków, nakłada powłoki lakiernicze, stosując technologię wskazaną w dokumentacji, suszy naniesione powłoki zgodnie z technologią przewidzianą dla danego rodzaju powłoki oraz utrwala powłoki różnymi technikami. Wykonuje również zadania zawodowe związane z oczyszczaniem mechanicznym powierzchni, odrdzewianiem i odtłuszczaniem powierzchni, stosując odpowiednie metody i środki. Prowadzi również prace związane z wyrównywaniem powierzchni szpachlami i materiałami wypełniającymi, wygładzaniem powierzchni i prowadzeniem kolejnych etapów prac i czynności technologicznych niezbędnych w przygotowaniu powierzchni do lakierowania. Istotnym zadaniem w jego pracy jest zachowanie norm jakościowych oraz przestrzeganie procedur utrzymania jakości w procesie nakładania powłok lakierniczych.

 W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców.

Kształcenie ogólne (j. polski, j. obcy, matematyka itd. zgodnie z planem nauczania) realizowane jest w szkole w ramach zajęć lekcyjnych w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu w każdej klasie.

W ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w ramach 4-tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy określającego wymiar godzin pracowników młodocianych oraz wymaganiami podstawy programowej, kształcenia w tym zawodzie.

Dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne (2 lub 3 dni).

Do wniosku składanego przy rekrutacji należy dołączyć:

 • umowę pracy zawartą z pracodawcą branży motoryzacyjnej, obejmującej wybrany zawód przez kandydata.
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

Skierowanie do lekarza wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

Blacharz samochodowy (721306) ocenia stan techniczny i stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych oraz ich elementów składowych, rozróżnia techniki kształtowania blach, wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych, dobiera techniki oraz materiały, narzędzia, urządzenia i oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych, przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy, wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych, wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych. 

W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców.

Kształcenie ogólne (j. polski, j. obcy, matematyka itd. zgodnie z planem nauczania) realizowane jest w szkole w ramach zajęć lekcyjnych w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu w każdej klasie.

W ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w ramach 4-tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy określającego wymiar godzin pracowników młodocianych oraz wymaganiami podstawy programowej, kształcenia w tym zawodzie.

Dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne (2 lu

W ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w ramach 4-tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy określającego wymiar godzin pracowników młodocianych oraz wymaganiami podstawy programowej, kształcenia w tym zawodzie.

Dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne (2 lub 3 dni).

Do wniosku składanego przy rekrutacji należy dołączyć:

 • umowę pracy zawartą z pracodawcą branży motoryzacyjnej, obejmującej wybrany zawód przez kandydata.
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

Skierowanie do lekarza wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

Mechanik motocyklowy (723107)

Usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.

Mechanik pojazdów motocyklowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Na rynku pracy obserwuje się wzrost zapotrzebowania na mechaników pojazdów motocyklowych - specjalistów w zakresie diagnozowania, naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych. 

W trakcie 3-letniej nauki w zawodzie mechanik motocyklowy jesteś przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

MOT.04. diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych:

 • diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
 • obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców.

Kształcenie ogólne (j. polski, j. obcy, matematyka itd. zgodnie z planem nauczania) realizowane jest w szkole w ramach zajęć lekcyjnych w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu w każdej klasie.

W ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w ramach 4-tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy określającego wymiar godzin pracowników młodocianych oraz wymaganiami podstawy programowej, kształcenia w tym zawodzie.

Dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne (2 lub 3 dni).

Do wniosku składanego przy rekrutacji należy dołączyć:

 • umowę pracy zawartą z pracodawcą branży motoryzacyjnej, obejmującej wybrany zawód przez kandydata.
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii A2.

Skierowanie do lekarza wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

Podkategorie

ZPB przedłużenie certyfikatu

lider bezpieczeństwa1

20180409 105924w

dyplom

DyplomPCK